Wie of wat is PEZO


PEZO is een training- en adviesbureau dat mensen en organisaties wil prikkelen tot nadenken over hun intenties, drijfveren, wensen en behoeften, identiteit en gedrag.

eenvoud, echtheid en stijl

In begrijpelijke taal, helder, duidelijk en doelgericht leren over grenzen en mogelijkheden van u zelf op het gebied van ontwikkeling, communicatie, presentatie en persoonlijke effectiviteit.

Ik bedien mij niet van zweverige praatjes of vage nietszeggende terminologie: eenvoud.
De thema's "vertrouwen, durf en deskundigheid" zijn echt en dienen zich steeds weer aan, vragen blijvend aandacht.

In de digitale, anonieme wereld van vandaag valt PEZO op door:

1) laagdrempelige, persoonlijke aanpak

2) het bieden van 'emotionele meerwaarde' (vertrouwen, durf en deskudigheid) met als focus interculturele verhoudingen en verlieskundige processen

3) betaalbaarheid; tarieven zijn afgestemd op de doelgroep

4) lange ervaring met diverse doelgroepen: van basiseducatieniveau tot en met academisch gevormden

PEZO is persoonlijk in haar benadering, draait geen standaard-verhaaltjes of modelletjes af: aandacht voor u, in een sfeer van gastvrijheid met stijl. Bij mij geen gladde PowerPoint-presentaties met veel tekst maar werkvormen waarbij de inhoud beklijft. Informaliteit en speelsheid bepalen de werk- en leersfeer. Onderzoek hoe ver u kunt komen om uw doelen te bereiken zowel persoonlijk als zakelijk en ervaar mijn verfrissende aanpak!

Vorm van dienstverlening:

individuele coaching, intervisietrajecten (zowel particuliere markt als zakelijke markt), workshops, trainingen en cursussen; in company en open inschrijving.