PEZO Nieuws

sector: Zorg

Aanbod voor zorginstellingen/thuiszorgorganisaties

Voor thuiszorgmedewerkers ontwikkelde ik recent de workshop:" Communiceren met clienten in de laatste levensfase"

In de workshop wordt in gegaan op:

1) de emoties van de thuiszorgmedewerkers zelf:

- Wat zijn de ervaringen met verlies en verdriet in het eigen leven?

- Welke emoties zien zij bij hun clienten en hoe gaan zij daarmee om?

2) We kijken naar de manier van communiceren met de clienten:

- Welke communicatiekanalen worden gebruikt?

- Hoe worden deze gebruikt en wat is het effect daarvan op de clienten?

3) We bespreken de behoeften en emoties van clienten in de laatste levensfase

4) We leren gespreksvaardigheden aan die belangrijk zijn bij een professionele zorgverlening

Interesse?

Bel mij en we maken een afspraak om uw scholingswensen te bespreken.

06 43540582