Onderwijs: voortgezet, MBO, HBO

Einddoel van aanbod voor het onderwijs is kwalitatief goed onderwijs leveren vanuit "een zakelijke en mensgerichte leiding":
Een werk- en leerklimaat ontwikkelen waarbinnen zowel studenten als docenten zich optimaal kunnen ontplooien.

workshops, cursussen, trainingen en intervisie:
Voor docenten en middenmanagement

  • verwachtingen en samenwerken
  • omgaan met persoonlijke en culturele verschillen
  • beroepscultuur en persoonlijk functioneren
  • werknemerstypen en leiderschapsstijlen


Voor docenten die hun pedagogisch-didactische vaardigheden willen versterken:

  • structuur bieden aan studenten, waarom is dat belangrijk?
  • studenten motiveren tot ontwikkeling, hoe doet u dat?
  • geloofwaardige voorbeeldfunctie: hoe geef u leiding en hoe komt het over?
  • reflecterend leren, hoe volgt u de leerontwikkeling in relatie tot bepaalde doelen?
  • adequate en effectieve feedback geven
  • interculturele communicatie, communiceren met studenten met diverse culturele referentiekaders.

Voorbeelden van projecten en aanbod:

Opdrachtgevers:

ROCvA

- methode-ontwikkeling Omgangskunde/sociale vaardigheden, BSV: Beroepsgerichte sociale vaardigheden voor Horecaopleidingen van niveau 2 t/m 4

- ontwikkelen van inwerkprogramma nieuwe docenten AG (assistenten gezondheidszorg)

- project 'culturele achtergrond studenten', deskundigheidsbevordering interculturele competenties van docenten

- studiedagen voor docenten over pedagogisch-didactische onderwerpen

ROC Academie voor beginnende docenten, Nieuwegein:

-  workshop 'Culturele sensitiviteit in de klas'

Luzac College, Utrecht examentraining

- Presentatie rond Pedagogiek & Didactiek bij examentraining, hoe pakt u dat aan?

 

Contact
Bel voor informatie of stuur een email