Gemeenten/re-integratie

Doelstellingen bij het aanbod aan trainingen/workshops en trajecten:

  • erkenning en waardering geven aan ieder individu voor zijn/haar eigenheid en positieve intenties
  • sociaal vertrouwen tussen mensen en groepen mensen versterken.
  • sociaal-emotionele intelligentie vergroten.

Einddoel is mensen stimuleren tot participatie, het volgen van een opleiding of het vinden van een betaalde baan. Als mensen in zichzelf geloven, worden hun kwaliteiten vanzelf duidelijk! Autonomie, Competentie en Verbondenheid (Deci en Ryan) zijn waarden en behoeften van mensen waaraan ik steeds werk. Het is de voorwaarden om op den duur economische zelfstandigheid te kunnen bereiken. Men spreekt van 21ste eeuwse vaardigheden als het gaat over werken aan sociale- en culturele vaardigheden en denkvaardigheden. Belangrijke denkvaardigheden die binnen een democratische cultuur passen zijn: " kritisch denken", " creatief denken" en " probleemoplossend" kunnen denken. We spreken van " zelfregulering" als iemand inzicht heeft in eigen functioneren (zelfreflectie), doelgericht en zelfstandig kan handelen en zichzelf verder kan ontwikkelen.

Doelgroepen en aanbod

1) lager of onvolledig geschoolden:

- trainingen sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden, interculturele communicatie, 21 ste eeuwse vaardigheden, netwerkvaardigheden, sollicitatievaardigheden, presenteren en meer:

voorbeelden van projecten:

" Richt een standbeeld op voor jezelf", over zelfbeeld, kwaliteiten en vaardigheden, Werktraject BV Zaandam.

" Multi-lunch, training rond samenwerkingsvaardigheden", "traject coach inburgeren, coaching bij stage", SIPI, Amsterdam

" Wat maakt mij gelukkig," over autonomie, keuzes maken, voorbeeldfunctie naar de kinderen en persoonlijke ontwikkeling voor mensen in de schuldhulpverlening, Gemeente Amsterdam, cluster Sociaal.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

  • ik ken mezelf nu veel beter

  • ik heb geleerd meer contact te maken met mensen

  • ik heb geleerd wat ik wil en niet wil, meer naar mijn lichaam te luisteren en omgaan met mijn emoties

  • ik heb geleerd mezelf goed te presenteren en een goede houding te hebben om te kunnen communiceren

  • ik heb geleerd hoe ik met mijn gevoelens moet omgaan

  • ik heb geleerd heel duidelijk te zijn in wat ik zelf wil

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Migranten (asiel -en arbeidsmigranten; 1ste, 2de en 3de generatie)) kampen vaak met ingewikkelde processen van verliesverwerking en zoeken naar nieuwe betekenissen en verbinding in hun nieuwe leefomgeving

2) oudkomers, asielmigranten uit het Midden-Oosten, Afrika; tot 30 jaar in Nederland, verschillend opleidingsniveau; van inburgeringsniveau A2 tot academisch gevormden, 1ste generatie

- projecten, workshops rond biculturele identiteit: waarden, normen en acculturatieprocessen, Netwerken en meer.

voorbeelden van projecten

"Zo moeder, zo dochter" over weerbaar opvoeden van 2de generatie vluchtelingenkinderen door hun 1ste generatie-ouders, Stichting Soedania, Amsterdam

" Op eigen benen staan" over autonomie, netwerken en presenteren, Stichting Ade Eritrea, Amsterdam.

3) Nieuwkomers: vrouwelijke statushouders uit Syrie, Iran, Irak, Eritrea, enkele maanden in Nederland tot 2 jaar, sommigen hoger opgeleid en een beroep, anderen niet

- projecten rond empowerment, netwerken etc.

ik bied workshops rond Persoonlijke Ontwikkeling en culturele achtergrond, speciale aandacht voor 'de verliesfactor' van de immigranten,Netwerkpro, Amsterdam

Heb veel ervaring met de 2de generatie migrantenkinderen binnen het MBO ( Roc's) Marokkaanse-Nederlanders, Turkse-Nederlanders, Surinaamse en Ghaneese mensen , hun leefwereld is sterk " in between"; het ontwikkelen van ' een eigen identiteit" gaat gepaard met veel spanning en onzekerheid: waar hoor ik bij, wie ben ik?

- projecten;

4) gespreksgroepen 2de generatie rond thema's als ' identiteit & loyaliteit', ' binding & autonomie', 'geloof & zelfvertrouwen' en leven in een democratische cultuur, wat betekent dat?

Relaties tussen Nederlanders en nieuwe groepen migranten zijn soms nog onwennig en ongemakkelijk en kunnen zich ontwikkelen in een sfeer van vervreemding, segregatie en onveilig voelen over en weer. Het is mijn missie om te bouwen aan vertrouwen tussen mensen en groepen mensen.

Ik ontwikkelde een innovatieve methodiek die mensen verder helpt zich te ontwikkelen.

Mijn aanpak gaat uit van 3 factoren in samenhang aan te bieden:

1) Werken aan veilig voelen (survival behoeften)

2) aandacht voor bicultureel referentiekader (affectieve behoeften)

3) a ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden

b ontwikkelen van democratisch burgerschap

( behoefte aan zingeving en kennis, volwaardig zijn)

Ook is er aandacht nodig voor Nederlanders die hier al generaties lang wonen (autochtonen):

- Wat betekent het voor hen om hun buurt te zien veranderen op een manier waarin zij zichzelf niet herkennen- Wat betekent het om in een buurt te wonen die voor 75 % of meer bestaat uit mensen die geen Nederlands spreken en sterk op zichzelf leven

- Welke waarden en normen worden gedeeld en waar onderscheid men zich van elkaar, welke gemeenschappelijkheid is nodig om als samenleving ' stabiel te blijven'?

Uitgangspunten bij mijn benadering:

Ieder mens is belangrijk en van waarde, we zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig

Niet iedereen woont even lang in Nederland en voelt dezelfde verbinding

Wat je doet telt, inleven in `de ander`is belangrijk

focus op gemeenschappelijke belangen, niet alleen het groepsbelang

Reeel zelfbeeld ontwikkelen: wat wil je, wat kan je en wat wil je daarvoor doen?

 

 

 

 

Contact
Bel voor informatie of stuur een email