Werknemers in de zorg

 

Doelstellingen van het aanbod aan workshops, trainingen, groepsintervisie en individuele coaching, algemeen:

  • de sfeer binnen het team verbeteren, werken aan een veilig werkklimaat
  • zorgvuldiger en sociaal vaardiger met elkaar om gaan als collega's
  • beroepszelfvertrouwen versterken, meer gemotiveerd zijn, meer energie en werkplezier ervaren als zorgprofessional
  • werkprocessen effectiever te laten verlopen
  • patientgerichte communicatie versterken en tevredenheid verhogen

Ik bied relatiegerichte ondersteunende zorg (RGZ)

Personeel in de zorg heeft vaak de volgende vragen:

- Hoe kan ik een collega duidelijk maken, dat ik haar manier van communiceren niet prettig vind?

- Hoe ga ik om met fouten van collega's?

- Hoe kan ik me professioneler en meer zelfverzekerd gaan voelen in acute situaties?

- Hoe kan ik op een goede manier opkomen voor mezelf als mijn belangen door de organisatie worden geschaad?

- Hoe zorg ik er voor dat de leidinggevende mijn klachten serieus neemt?

- Hoe kan ik het beste omgaan met de gevoelens van verdriet en gemis van clienten/bewoners?

 

doelgroepen

helpenden

verzorgenden niveau 3,

EVV'ers,

AG'ers niveau 4,

verpleegkundige HBO V niveau 5,

teamleiders 

 

aanbod

beroepshouding, sociale vaardigheden, methodisch werken

communicatiekanalen, gesprekstechnieken, soorten professionele gesprekken voeren, ziektebeleving & ziektegedrag.

omgaan met emoties van clienten, verliesbegeleidingsgesprekken voeren, palliatieve zorg verlenen,  omgaan met diverse doelgroepen waaronder niet- westerse migranten, interculturele communicatie.

collegiale samenwerking:zakelijke assertiviteit t.a.v collega's, effectieve feedback geven, elkaar waarderen & motiveren, geloofwaardige voorbeeldfunctie

intervisie rond samenwerkingsvaardigheden met collega's en clienten/bewoners

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Uit evaluaties blijkt hoe men mijn interventies heeft ervaren:

Verzorgende EVV voor SVOZ, Utrecht (2017) intervisie -

- zeer prettig en ervaren, je luistert goed naar iedereen en geeft goede adviezen waar ik wat aan heb en wat mee kan.

- energiek, betrokken en begaan met de groep, wilde er alles uithalen.

- gedreven en erg duidelijk.

Verpleegkundige HBO V, Hogeschool van Amsterdam (gastdocente van 2010 - 2015) training sociaal communicatieve vaardighede -

- vriendelijke docente, altijd een interessante les maken, iedereen bleef geinteresseerd.

- enthousiaste docent die duidelijk overkwam.

- positief en interesse in iedere willekeurige student.

- open en hartelijk, u vraagt door: 'wat bedoel je', 'waarom vind je dat?'

- u zet zich niet boven ons en geeft ons het gevoel van gelijk niveau te zijn.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

thuiszorgmedewerkers voor Sara thuiszorg, Amsterdam (2018) workshop:  Communiceren met clienten in de laatste levensfase -

- verhelderend, nuttig en steunend.

- stilstaan bij emoties is belangrijk.

- leuke, vrolijke en duidelijke uitleg.

- ik heb specifieke gespreksvaardigheden geleerd zoals gevoelsreflectie, doorvragen en samenvatten.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-